NEMATERIĀLĀS KULTŪRAS

MANTOJUMS

Nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu veido nepārtrauktā tradīcijā saglabājušās mūzikas instrumentu spēles prasmes. Skaņumāja ir sagatavojusi NKM Nacionālajam vērtību sarakstam piecu spēles tradīciju – caurspēlējamās cītaras, Ieviņa un Pēterburgas ermoņiku, mazo bundziņu (bubyna) un dūru cītaras – aprakstus, līdz ar to uzņemoties atbildību par šo tradīciju uzturēšanu un tālāknodošanu.

Kontakti

Sandra Lipska

tālr. 26162146

sandra.lipska@inbox.lv

Ilmārs Pumpurs

tālr. 29138299

ilmars.pumpurs@inbox.lv