NEMATERIĀLĀS KULTŪRAS

MANTOJUMS

Bubyns

Latgales mazo bundziņu jeb bubyna spēle ir daļa tradicionālās mūzikas ansambļa un līdzvērtīgi piedalās muzicēšanā – saviesīgos pasākumos, kāzās, mājas ballēs, mūsdienās arī koncertdarbībā, festivālos utt. Līdzīgi citiem ritma instrumentiem, bubyna galvenā funkcija ansamblī ir dasišona, pīpaleidzēšona, tomēr spēlei raksturīgā tehnika ar ritmu variēšanu pēc nozīmes padara to tuvāku ansambļa solo instrumentiem. Bubynu varēja piespēlēt kopā ar vijolēm, cimboli, mandolīnu, ģitāru un ermoņikām (20. gs. otrajā pusē akordeonu) dažādās kombinācijās. Visai izplatīts bijis muzikantu sastāvs ar bubynu un vienu ermoņiku (vēsturiski Pēterburgas tipa, mūsdienās arī hromku vai bajānu), kas jau ir pietiekami pilnvērtīgai muzicēšanai.


Bubyna spēlei raksturīga īpaša tehnika ar nelielu (apmēram sprīdi garu) vālīti – kalatušku -  variējot uzsitienus ar pirkstiem vai delnu, vienkāršus (ar rokas kustību no augšas) un kombinētus (mainot rokas kustību no augšas un apakšās) sitienus ar vālīti un tricinot instrumenta malā iestiprinātos šķīvīšus, kā arī uzsitot pa instrumenta apmali, vai radot čīkstošu skaņu ar īkšķi pret piķoto bubyna ādas malu. Daudzveidīgā paņēmienu izmantošanā īpaši spilgti atklājas spēlmaņu individuālā maniere un meistarība, iespējams, senāk instruments ticis izmantots veiklības demonstrēšanai, sacensībai starp spēlmaņiem, nevis tikai mūzikas nodrošināšanai. 
Īpaši ticējumi ir saistīti ar instrumenta izgatavošanu. Uzskatīts, ka instrumentam vislabākā esot suņa āda. Pirms tam suns esot jākaucina, tad labāk skan. Iespēja atdot vecu suni instrumenta izgatavošanai uzskatīta par goda lietu. Tradīcija nosaka arī instrumenta skaņas raksturu, instrumenta ādai jāskan zemu, dobji, tāpat šķīvīšu skaņai nav jābūt pārāk spalgai. Par labāko šķīvīšu materiālu tiek uzskatīts misiņš.


Visi aptaujātie instrumenta spēlmaņi visai komplicēto spēles tehniku sākotnēji ir apguvuši, vērojot citu muzikantu spēli, bez īpašas apmācības vai vingrinājumiem. Mūsdienās, kad iespējas ilgstoši vērot prasmīgu muzikantu ir visai ierobežota, labākā pārmantošanas iespēja ir metodiska spēles mācīšana, pievēršot uzmanību gan spēles tehnikai, gan ritma variēšanai.

Kontakti

Sandra Lipska

tālr. 26162146

sandra.lipska@inbox.lv

Ilmārs Pumpurs

tālr. 29138299

ilmars.pumpurs@inbox.lv