top of page
8_sadala_parmums.jpg

Ikviens ir mīļi aicināts pievienoties Skaņumājai. Sagatavo motivācijas vēstuli brīvā formā, kurā apraksti savas intereses, prasmes, un ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā. Nosūti to elektroniski valdes priekšsēdētājai uz adresi sandra.lipska@inbox.lv. Lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu, saskaņā ar statūtiem, pieņem valde.

bottom of page