top of page
1_sadala_izgl.jpg

Instrumentu spēles pašmācības grāmatas

Tradicionālo instrumentu spēles pašmācības grāmatas ar ES programmas Erasmus+ atbalstu veidotas sadarbībā ar biedrību “Utenas tradicionālās kultūras centrs” un Igaunijas biedrību “Virbel”. Grāmatā izmantotās shēmas un video piemēri ļauj mācīties arī personām bez speciālām mūzikas zināšanām un iepriekšējas pieredzes.

Grāmatas aplūkojamas un bez maksas lejuplādējamas šeit:

caurspelejama-citara.jpg
cimbole.jpg
peterburgene.jpg
mandolina.jpg
ievinas.jpg
vijole.jpg
bottom of page