top of page
8_sadala_parmums.jpg

Skaņumāja ir telpa ap mums un idejas, kas tajā dzīvo: 

  • Attīstīt vietējās muzicēšanas tradīcijās balstītu akustisko muzicēšanu kā atpazīstamu, prestižu, izplatītu mūzikas veidu. Kopā ar citiem žanriem veidot kultūrvidi ar vienādām iespējām - gan uz izcilību tendētai, gan uz sociāliem mērķiem  vērstai darbībai.  

  • Attīstīt tradicionālās mūzikas mācību iespējas – regulāru izglītību, kursus, mācību literatūru – gan profesionālai darbībai, gan mūža sapņa piepildījumam. 

  • Attīstīt instrumentu būves nozares attīstību Latvijā – dizains un tradīcija rokrokā ar kvalitāti.

  • Godbijīgi saņemt iepriekšējo paaudžu atstāto mantojumu, nest un nodot to nākamībai.

bottom of page