Biedrība “Skaņumāja”
“Krapes”-2, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012
Reģ. nr. 40008106801
A/S Swedbank, HABALV22
konts: LV92HABA0551014822095

Kontakti

Sandra Lipska

tālr. 26162146

sandra.lipska@inbox.lv

Ilmārs Pumpurs

tālr. 29138299

ilmars.pumpurs@inbox.lv