top of page
7_sadala_realproj_edited.jpg

PROJEKTI

Mūžizglītības projektu kvalitātes balva “Spārni 2013”

Pārdaugavas Tautas Mūzikas biedrības realizētais projekts “Tradicionās mūzikas instrumentu spēlēs apmācība personām bez speciālām priekšzināšanām” ir saņēmis Mūžizglītības projektu kavlitātes balvu “Spārni 2013” kā labākais 2012. – 2013. gadā Latvijā realizētais projekts programmā “Grundtvig darbnīcas”.

Salas pagasta Biržos 2013. gada 20. – 26. maijā notika mūžizglītības programmas “Grundtvig” darbnīcas – tradicionālās mūzikas un instrumentu spēles apmācības personām bez speciālām zināšanām Darbnīcas tika realizētas saskaņā ar apstiprināto norises plānu. Galvenās aktivitātes:

  • Izraudzīto instrumentu (vijole, mandolīna, kokle) spēles apmācība pēc folkloras muzikantu apmācībā aprobētām metodēm;

  • Iepazīšanās ar nozīmīgākajiem tradicionālajiem instrumentiem (kokle, vijole, mandolīna un tautas cītaras, ermoņika un tamburīns) tradicionālo tehniku demonstrācija un vieta tradicionālajā muzicēšanā;

  • Dažu vienkāršu mūzikas instrumentu izgatavošana (koka mizas svilpe, niedru stabule u.c.);

  • Baltijas tradicionālo deju nodarbība un deju vakars;

  • Muzicēšana ansamblī – praktiska latviešu un dalībnieku sagatavotā (čehu un slovēņu) repertuāra apguve un uzstāšanās tautas mūzikas svētkos Jēkabpilī;

  • Mācību izbraukums – tikšanās ar tradicionālās mūzikas grupu Vīteri un Tautas mūzikas instrumentu muzeja apmeklējums Gaigalavā.


Papildus tam tika īstenotas regulāras dalībnieku socializēšanās aktivitātes un nacionālie vakari, kuru laikā dalībnieki iepazīstināja ar savu zemju kultūru un tradicionālo mūziku. Līdztekus izraudzītajam instrumentam dalībnieki izmantoja iespēju apgūt vēl kāda instrumenta (arī ermoņikas un tamburīns) spēles paņēmienus.

Kopā ar 18 ES valstu dalībniekiem Darbnīcās piedalījās 6 Latvijas pārstāvji, kas līdztekus mācību programmai veica brīvprātīgos pienākumus – palīdzēja nodarbību norišu un dalībnieku sadzīves organizēšanā, vadīja socializācijas aktivitātes un nacionālos vakarus.

Darbnīcas dalībnieki papildināja zināšanas un priekšstatu par tradicionālās mūzikas specifiku un pieejamību tās apguvei jebkuram interesentam. Praktiski apguva izvēlētā instrumenta spēles pamatus, kā arī treniņu metodes tālākai prasmju pilnveidošanai. Ieguva kolektīvās muzicēšanas un publiskās uzstāšanās pieredzi, kā arī starpkultūru kontaktu pieredzi un zināšanas par citu zemju tradicionālo mūziku un kultūru.

bottom of page