top of page
7_sadala_realproj_edited.jpg

PROJEKTI

Muzicēt ir viegli (Simple Music – Transfers of the traditional instrument play training methodology’s good practices)

Projekta mērķis ir uzlabot tradicionālās mūzikas instrumentu spēles pieejamību dažādos izglītības līmeņos. Šī joma projekta partneru zemēs, kā arī daudzās citās ES zemēs līdz šim ir nepietiekoši novērtēta. Tomēr tā var kļūt iespaidīgs resurss, kas izmantojams dažādās jomās – bērnu un pieaugušo kultūras izglītībā, interešu izglītībā, amatieru kolektīvos,  tūrisma pakalpojumos, sabiedriskos un izklaides pasākumos, sociālajā darbā, darbā ar senioriem un personām ar īpašām vajadzībām utt. Izmantojot vienkāršus tradicionālo instrumentu spēles paņēmienus un atbilstošu repertuāru, apmācāmajiem ir iespējams sasniegt atzīstamu muzicēšanas prasmi ļoti īsā laikā.

Projektu, apvienojot teorētiskās un praktiskajā darbā uzkrātās zināšanas,  realizē trīs partneru organizāciju – biedrības “Skaņumāja”, igauņu nevalstiskās organizācijas “Virbel” un Lietuvas Utenas etniskās kultūras centra speciālisti. Projekta gaitā tiks izveidotas deviņas unikālas reģionam raksturīgo tradicionālo instrumentu spēles mācību metodikas. Tradicionālās vijoles, mandolīnas, cimboles, tamburīna, kā arī vairāku tipu ermoņiku un daudzstīgu instrumentu praktiski izmantojamas mācību grāmatas ar detalizētiem spēles paņēmienu aprakstiem, ilustrācijām un mūzikas piemēriem būs paredzētas plašam interesentu lokam – spēles apguvei pašmācībā vai arī kā metodisks līdzeklis instrumentu spēles pasniedzējiem, pulciņu un amatierkolektīvu vadītājiem. Piedāvātā spēles mācību metodika būs papildināta ar video un skaņu piemēriem, kas ļaus apgūt muzicēšanu bez pamatīgām teorētiskām vai pat nošu pieraksta zināšanām.

Sagatavotie mācību materiāli tiks publicēti brīvi lejuplādējamu un izdrukājamu e-grāmatu formā nacionālajās un angļu valodā, nodrošinot ilgtspējīgu resursu pieaugušo izglītībā un kļūstot par nozīmīgu ieguldījumu kultūras daudzveidības un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Projekta mājaslapa: http://folkmusicbalticenglish.weebly.com/

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page