top of page
7_sadala_realproj_edited.jpg

PROJEKTI

KAPACITĀTES PROJEKTS

NVO un tautas muzikantu tradīcija Latvijā. Projekta īstenošana


Gunta Saule

Laikā no 2012.gada marta līdz 2012.gada novembrim „Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība” sadarbībā ar tradicionālās kultūras biedrību „Aprika” un „ Tautas muzikantu biedrību” īstenoja Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā.”

 


Eiropas sociālā fonda līdzfinansētais projekts NVO aktīva līdzdalība muzicēšanas tradīciju saglabāšanas un pārmantošanas  procesu plānošanā un praktiskajā realizācijā.

Projekta gaitā ir paredzēts veikt detalizētu pētījumu par nozares stāvokli – resursiem, problēmām un iespējām, lai veicinātu tradicionālās kultūras, it īpaši muzicēšanas pieejamību izglītības sistēmā (t.i. ikviens Latvijā skolu beigušais tiktu iepazīstināts ar latviešu kultūras tradīciju minimumu), kultūrizglītībā (iespēja mūzikas skolās apgūt tradicionālo instrumentu spēli, manieres un repertuāru), kultūras darbā (veicināt tradicionālās muzicēšanas kā pieprasīta kultūras produkta pieejamību; iespējas praktizēt). Lai meklētu problēmu risināšanas modeļus, iepazīt attiecīgās nozares stāvokli ES dalībvalstīs, izzināt NVO un valsts institūciju sadarbības pozitīvo pieredzi.

Sniegt praktisku atbalstu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā darbojošām NVO – sadarbības projektu veidošanai un finansējuma piesaistei dažādos projektu konkursos, tostarp ES fondu finansējumam.

Izmantojot Pārdaugavas tautas mūzikas biedrības izveidoto instrumentu būves darbnīcu, nodrošināt vairāku tautas instrumentu – cimboles, pogu cītaras un koka stabules, perspektīvā arī citu instrumentu – izgatavošanas iespējas (dizaina un izgatavošanas tehnoloģiju izstrāde), lai veicinātu to pieejamību un praktisko lietošanu.

Vairākos semināros iepazīstināt NVO pārstāvjus un citas nozares attīstībā ieinteresētas personas ar valsts kultūrpolitikas iespējām un aktualitātēm, un interešu izglītības iespējām; iepazīstināt ar plānoto pētījumu rezultātiem un kopīgi izstrādāt rīcības plānu aktīvai NVO līdzdalībai nozares attīstībā. Plāna realizācijai noslēgt sadarbības Memorandu ar Ministru kabinetu.

Projektu 92,07% apjomā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts Kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Biedrības APRIKA valdes priekšsēdētājas Māras Mellēnas rakstu par semināru un citus materiālus skatīt šeit.

bottom of page