top of page
7_sadala_realproj_edited.jpg

PROJEKTI

Instrumentu darbnīca

2011. gadā „Pārdaugavas tautas mūzikas biedrība” publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” darbības teritorijā Ogres novada Krapē ir sākusi realizēt „Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” finansētu projektu „Tautas mūzikas un amatniecības centra izveide Krapē”.

Projekts paredz Krapes pagasta „Krapēs” izveidot sabiedrisku nekomerciālu Tautas mūzikas un amatniecības centru. Šim nolūkam tiek labiekārtota darbnīcas telpa ar vairākām darba vietām, kas aprīkota ar tautas mūzikas instrumentu izgatavošanai nepieciešamajiem darbgaldiem un instrumentiem. Mūzikas un amatniecības centrs ļaus vienlaicīgi risināt vairākus uzdevumus:

  • pilnvērtīgi aprīkots pieejams amatniecības centrs interesentiem sniegs iespēju apgūt tautas instrumentu būves prasmes, vienlaikus apgūstot plašas rokdarbu iemaņas – koka, metāla u.c. materiālu apstrādi, tehnisko konstruēšanu, materiālmācības un akustikas pamatus.

  • Vietējiem interesentiem bez speciālām priekšzināšanām – bērniem un pieaugušajiem centrs piedāvās interešu un mūžizglītības iespējas. Regulārās grupu nodarbībās būs iespējams apgūt instrumentu būves dažāda līmeņa prasmes, kā arī pašu instrumentu spēli.

  • Interesentiem ar amatniecības, kokapstrādes iemaņām centrs dos iespēju papildināt zināšanas, specializējoties instrumentu būvē, šādi pilnveidojot profesionālās prasmes un paverot jaunas uzņēmējdarbības iespējas, profesionāli nodarboties ar instrumentu būvi un remontu.

  • Instrumentu spēles entuziastiem un mūziķiem, izmantojot darbnīcas aprīkojumu un speciālistu atbalstu, tiks piedāvāta iespēja pašiem uzbūvēt instrumentus savām vajadzībām.

  • Centra tehniskais un infrastruktūras nodrošinājums ļaus tajā realizēt arī citus ar amatniecību un kultūrizglītību saistītus pasākumus un projektus; organizēt vietēja, valsts un starptautiska līmeņa mācību seminārus un meistardarbnīcas, kā arī dažādus tradicionālās kultūras un tautas mūzikas pasākumus.


Atsevišķu tautas mūzikas instrumentu būves prasmes mūsdienās nav saglabājušās vai ir pilnveidojamas. Amatniecības centrs atjaunos savulaik Vidzemē spēlētu mūzikas instrumentu – daudzstīgu kokļu, manuāļu un akordu cītaru, stabuļu un Ieviņa ermoņikas būves tehnoloģijas un paņēmienus, radot jaunus, attīstāmus produktus, kas ievērojami varētu iespaidot tautas mūzikas attīstību. Centrā darbojošos nodarbību grupu dalībnieki iesaistoties šajā darbā gūs pieredzi, kas veicinās attiecīgās nozares attīstību kopumā un profesionālās un interešu izglītības iespējas projekta dalībniekiem.

Perspektīvā Krapes Tautas mūzikas un amatniecības centru paredzēts paplašināt un izveidot pastāvīgu tautas instrumentu ekspozīciju, un papildus darba, mācību telpas dažādu kultūras, amatniecības un mūzikas pasākumu realizācijai.

bottom of page