top of page
7_sadala_realproj_edited.jpg

PROJEKTI

Nordplus 2021-2023

Projekta partneri – kultūras jomas mūžizglītības pasākumu rīkotāji no Baltijas valstīm – apmainījās ar pieredzi, kā pastiprināt izglītojamo piesaisti apgūstamajam priekšmetam, uzlabot mācību rezultātu izmantošanu ilgtermiņā. Pēcmācību pasākumi apmācāmo personu aktivizēšanai, prasmju papildināšanai un uzturēšanai ilgtermiņā. Projekta pieredze – mācību pasākumu un metožu apraksti apkopoti labo prakšu rokasgrāmatā.

Programmas NordPlus projekts “Happy learning” (NPAD-2021/10087) īstenots no 2021. gada jūlija līdz
2023. gada novembrim.

 

Projekta partneri – Aizkraukles reģionālā tautskola (vadošais partneris), Biedrība “Skaņumāja”, Tallinas Tautskola (Igaunija) un Zarasu kultūras centrs (Lietuva).

 

Katalogs lejupielādei pieejams šeit:
 

Happy-Learning-ENG-LV-fin-1-lpp-1.png
bottom of page