top of page
7_sadala_realproj_edited.jpg

PROJEKTI

KOPIENAS MUZICĒŠANA: MŪZIKA UN SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA

Kopienas muzicēšanas ideoloģijas pamatā ir mūzikas un mākslas projektu izmantošana, lai veicinātu sociālo iekļaušanu. Sociālā iekļaušana ir darbības, kas vērstas uz to, lai visi cilvēki un cilvēku grupas sabiedrībā justos vērtīgi un nozīmīgi, lai attīstītu viņu spējas un iespējas kļūt par daļu no sabiedrības.


Mūsdienu pētījumos pierādīts, ka neatkarīgi no cilvēka vecuma mūzika sniedz vērtīgu ieguldījumu dažādās ar veselību un labklājību saistītās jomās, turklāt mūzika ir viens no demokrātiskākajiem izklaides veidiem. Kopīgi veidotajā partnerības programmā tika pētīts, kā attīstīt profesionāļa, kas ar mūzikas līdzekļiem sniedz atbalstu iekļaujošas un laimīgas kopienas veidošanā – kopienas mūziķa darbu. Šī projekta pieredze, darbības jomas, mērķa grupas, neformālās izglītības darba metodes un vadlīnijas, ir detalizēti atspoguļotas projekta tīmekļvietnē: 
http://musinc.wrenmusic.education/#


Publicētie materiāli ir brīvi pieejami, lai rosinātu mūziķus paplašināt savas profesionālās darbības iespējas, dalītos ar sociāli iekļaujošu aktivitāšu piemēriem, iepazīstinātu darba devējus ar kopienas mūziķa darba kvalitātes kritērijiem un praktiskās darbības iespējām.
Projekta pilns nosaukums ir: MusInc: Transnacionālas kvalitātes sistēmas un materiālu bankas izveide izmantošanai neformālajā izglītībā, lai sasniegtu sociālo un muzikālo iekļaušanu un varētu izstrādāt amata “kopienas mūziķis” aprakstu (Musinc: Developing a transnational quality framework and resource bank  to use music within non-formal pedagogy to achieve social and musical inclusion to describe the job role 'community musician' (2016-1-UK01-KA204-024496)).


Projektu realizēja partneri, kuru darbības pamatā ir mūžizglītība un kopienas attīstība vai kuras specializējušās mūzikā un līdzdalībā – Szubjektív Értékek Alapítvány (UNGĀRIJA), euridea (ITĀLIJA), Skaņumāja (LATVIJA), Brat Onest (RUMĀNIJA) un Wren Music (LIELBRITĀNIJA).

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page