7_sadala_realproj.jpg

Piedalīšanās projektu konkursos ir veids, kā nevalstiskās organizācijas var iegūt līdzekļus savu mērķu īstenošanai. Skaņumāja kopš tās darbības pirmsākumiem ir sagatavojusi un īstenojusi ievērojamu skaitu projektu tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanai, izglītības satura un iespēju uzlabošanai, sociāli atbildīgas un iekļaujošas kultūrvides veidošanai.