Piedalīšanās projektu konkursos ir veids, kā nevalstiskās organizācijas var iegūt līdzekļus savu mērķu īstenošanai. Skaņumāja kopš tās darbības pirmsākumiem ir sagatavojusi un īstenojusi ievērojamu skaitu projektu tradicionālās kultūras vērtību saglabāšanai, izglītības satura un iespēju uzlabošanai, sociāli atbildīgas un iekļaujošas kultūrvides veidošanai.

Kontakti

Sandra Lipska

tālr. 26162146

sandra.lipska@inbox.lv

Ilmārs Pumpurs

tālr. 29138299

ilmars.pumpurs@inbox.lv